Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Elke tweede donderdag 

van de maand

bestuur

 donderdag  9 mei 

9.30-12.00 uur

onderzoek afstemming en positionering
energiecoöperaties regio

dinsdag 21 mei

14-16 uur

regiogesprek energiedienstenbedrijf

dinsdag 4 juni

13-16 uur

RET overleg

dinsdag  4 juni

19.30-22.00 uur

onderzoek afstemming en positionering
energiecoöperaties regio

donderdag 13 juni 

9.30-12.00 uur

bestuur (installeren nieuwe bestuursleden)

maandag 17 juni

13-17 uur

netwerkbijeenkomst energiecoaches

dinsdag 18 en woensdag 26 juni,

dinsdag 2 en dinsdag 9 juli

naar keuze 13-17 uur

of 18.30-22 uur

basistraining energiecoaches

dinsdag 2 juli

11-12 uur regio-overleg energiedienstenbedrijf

donderdag 11 juli 

9.30-12.00 uur

bestuur

donderdag 12 september 

9.30-12.00 uur

bestuur

dinsdag 1 oktober

19.30-22.00 uur

regiobijeenkomst EV

donderdag 10 oktober 

9.30-12.00 uur

bestuur

donderdag 14 november 

9.30-12.00 uur

bestuur

donderdag 12 december 

9.30-12.00 uur

bestuur

Agenda bestuur Energie Verbonden

juni 2019

(mei 2019 is vervallen ivm onderzoek energiediensten en positie, rol en diensten van de energiecoöperaties in de energietransitie Gooi en Vechtstreek)

april 2019 

maart 2019 met bijlage (cooperatief energieloket), bijlage (uitnodiging 5 april)  

februari 2019 met bijlage (BOEGstructuur)

januari 2019