Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Coöperatief Energieloket

We beseffen steeds meer dat de energiecoöperatie lokaal al een belangrijk informatiepunt is en een schakel voor vaste en mobiele informatiepunten in wijken en dorpen. Wij organiseren met een coöperatief energieloket zowel de toegankelijkheid als de beschikbaarheid van informatie van en voor bewoners. 

Iedereen kan bijdragen aan de beschikbaarheid van informatie. Lokaal bewoners, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Er is veel kennis en deskundigheid onder bewoners. Regionaal alle partijen van de regionale energiestrategie en landelijk een diversiteit aan ondersteunende organisaties.  

Het coöperatieve energieloket is een concept dat we als samenwerkende energiecoöperaties samen met coöperatie Hoom ontwikkelen. 

 

Beschikbaarheid van informatie

Duurzaam Bouwloket

Bij het Duurzaam Bouwloket kan je terecht voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden.

Coöperatie Hoom

Het vliegwiel voor lokale coöperaties. Coöperatie Hoom is een landelijke coöperatie die lokale energie coöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal.

Provinciaal servicepunt duurzame energie

Het Servicepunt is ingericht voor regio’s, gemeenten en woningbouwcorporaties in Noord-Holland. Bestuurders en professionals in dienst van deze organisaties kunnen bij het Servicepunt terecht met al hun vragen. Middels bijeenkomsten, individuele gesprekken, een website en een nieuwsbrief wordt door het Servicepunt kennis over beleid en concrete aanpakken verspreid en gedeeld. Daarnaast initieert het Servicepunt in samenwerking met gemeenten en andere partijen projecten en aanpakken.

HierOpgewekt
Hét kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven.
Delen kennis, verbinden, maken energie-initiatieven zichtbaar en ontwikkelen kennis samen met coöperaties en experts.

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?