Energiebesparing

Essentie van de lokale energiecoöperaties is dat wij werken door en voor bewoners. Enerzijds bundelen energiecoöperaties de lokale initiatiefkracht, kennis, deskundigheid en inzet van bewoners op het gebied van de energietransitie. Anderzijds is de ambitie om medebewoners mee te nemen in de energietransitie door ze bewust te maken (gesprekken en informeren), de mogelijkheden voor verduurzamen van de eigen woning te onderzoeken (adviseren, faciliteren plannen), maatregelen te nemen (acties) en voor te bereiden op aardgasvrij (transitie). 

Energiecoöperaties hebben besloten krachten te bundelen om gezamenlijk regionale collectieve inkoopacties te organiseren. Waardevol is dat Energiecoöperaties een belangrijke onafhankelijke schakel zijn tussen bewoners en bedrijven. Het goed organiseren van regionale collectieve acties is dan ook een mooie voorbereiding op de samenwerking in het energiedienstenbedrijf.

https://vimeo.com/443273868

Energiecoaches zijn een fundamentele schakel in het werk van de energiecoöperaties. Zij hebben direct contact met huiseigenaren, zowel individueel via energiecoachgesprekken als collectief via straat- en buurtgesprekken. Van belang is dat deze energiecoaches een duidelijke identiteit hebben. De basistraining en bijscholing voor energiecoaches zijn hiervoor belangrijk hulpmiddelen.
Om de energiecoachgesprekken te versterken en de voortgang na het gesprek te vergroten wordt het hoomdossier ingezet. Ambitie is om het gebruik door energiecoaches te verbreden en het hoomdossier zelf (in samenwerking met Hoom) te verbeteren.