Energiedienstenbedrijf G&V

In 2020 wordt het energiedienstenbedrijf met de verschillende partners opgebouwd en zal de samenwerking met bedrijven en DuBo gestalte moeten krijgen. Voor Energie Verbonden betekent dit investeren in:

  • uitwerken partnerschap in het energiedienstenbedrijf vanuit het perspectief van de vraag
  • een samenwerkingsmodel met DuBo vormgeven
  • collectieve inkoopacties als schakel
  • vraag voorbereiden met behulp van energiecoaches