Energieopwekking

Energieopwekking is één van de pijlers van energiecoöperaties. Een belangrijke pijler waarmee we ook aansluiten bij de RESopgave. We onderscheiden daarbij de energieopwekking op eigen dak van particuliere woningeigenaren en energieopwekking op ‘grote (collectieve) daken’, waaronder ook VVE-daken.

Voor de energieopwekking op eigen dak zijn enkele energiecoöperaties afgelopen jaar begonnen met collectieve inkoopacties voor zonnepanelen. Dit jaar hebben we besloten om de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen regionaal te gaan organiseren. Gevoed door de eerdere ervaringen wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld en in praktijk gebracht. 

Voor de collectieve daken starten we dit jaar met het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak en afstemming over de nieuwe regelingen voor postcoderoosprojecten. Daarnaast zullen de ontwikkelingen in de RES de komende jaren aandacht vragen. Naast de verschillende zoekgebieden is met name energieopwekking op ‘grote (collectieve) daken’ interessant voor het Gooi, dat door de vele natuurgebieden beperkte mogelijkheden heeft voor energieopwekking. Enkele energiecoöperaties zijn al bezig om samen met hun gemeente een ‘grote daken plan’ te maken.