Collectieve Energieopwekking

Collectieve energieopwekking

De meeste energiecoöperaties in G&V organiseren projecten voor collectieve opwekking in het kader van de postcoderoosregeling. De energiecoöperatie verkrijgt het recht van opstal van een bepaald groot dak, plaatst op het dak een zonne-installatie en nodigt bewoners en bedrijven uit om daarin te participeren. Participanten ontvangen een korting op de energiebelasting en afhankelijk van de vaste kosten een deel van de opbrengst. Uit de opbrengst worden verzekering, onderhoud, beheer en administratie betaald. Er komt landelijk een nieuwe regeling waarover de overheid komend jaar een besluit zal nemen. 

Onderzoek collectieve daken

Onder coördinatie van Wim Schaap zullen de verschillende onderdelen van collectieve energieopwekking nader worden onderzocht. We werken aan standaarden voor de ontwikkeling van collectieve daken en zoeken afstemming tussen de verschillende lokale projecten in de regio.