Landelijke partners

https://energiesamen.nu/
Energie Samen is onze landelijke koepel en belangenvereniging. Energie Samen staat voor ons eigenaarschap in de energietransitie. 

https://econobis.energiesamen.nu/ Econobis is ons administratiesysteem toegespitst op energiecoöperaties en energieloketten.

https://hoom.nl/
Energiebesparingsaanpak, energiecoachtrainingen, kennisdeling, tools

 

Kennisplatform voor en over lokale energie-initiatieven, die zich bezighouden met het collectief opwekken van duurzame energie tot warmte-alternatieven voor de wijk.

https://veinh.nl/
De Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-Holland 

https://energieregionhz.nl/
hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind),  warmtetransitie, opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en MilieufederatiesEnergie SamenBuurkracht en LSA bewoners.