Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Presentaties regioverkenning energiecoöperaties

Gepost 2019/05/17

Presentatie Miel Janssen over de verbreding en professionalisering van energiecoöperatie WattNu.

Presentatie Aernoud Olde over mogelijkheden van regionale samenwerking en ideeën over een energiedienstenbedrijf. Zie Regev 2.0

Nieuwsbrief mei 2019

Gepost 2019/05/06

Onderwerpen

 • Bestuurswisseling (wordt vastgesteld 13 juni 2019) 
 • Basistraining energiecoaches juni 2019
 • Netwerkbijeenkomst energiecoaches juni 2019
 • Subsidieaanvraag provincie vanuit Energie Verbonden
 • Regionaal onderzoek energiediensten (Herman Schotman)
 • Werken aan gezamenlijk plan energiecoöperaties 
 • RES NHZ
 • Verslag lokale democratiebijeenkomst 5 april 2019: Hoe organiseren bewoners de energietransitie? Zie link

Zie nieuwsbrief mei 2019

Programma 8 april 2019 netwerkbijeenkomst/bijscholing energiecoaches

Gepost 2019/05/06

We zijn deze middag te gast bij: 
STEK: Stichting Emissiepreventie Koudetechniek Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden

Zie programma

Nieuwsbrief maart 2019

Gepost 2019/05/06

- Eerste regionale bijeenkomst/bijscholing netwerk energiecoaches op 8 april 2019. 
- Volgende basistraining april 2019. Locatie HilverZon
- Vrijdagmiddag 5 april 2019 regionale bijeenkomst lokale democratie in ontwikkeling. Hoe organiseren bewoners de energietransitie? (zie uitnodiging)

Zie nieuwsbrief maart 2019 

Provinciale RES structuur

Gepost 2019/03/31

De vijf (sub)RES, waaronder Gooi en Vechtstreek vormen samen RES Noordholland-Zuid (NHZ)

Hoe willen wij organiseren?

Gepost 2018/12/03

De Britse economische Journalist Paul Mason (bron MO): 

'Dat betekent niet dat het allemaal publieke diensten moeten zijn, maar de infrastructuur moet wel als gemeengoed worden beheerd" 

Coöperatieve modellen bevorderen. Geen marktinteracties die strijdig zijn met maatschappelijke belangen.

 

In een uitspraak van Paul Iske wordt het mooi samengevat (bron MT.nl): 

'Wie een succesvolle organisatie wil, moet zijn perspectief verschuiven. Niet de klant centraal zetten in de organisatie, maar kijken hoe de organisatie in de wereld van de klant past' 

Klanten hebben steeds meer kennis. Iske verwacht dat mensen dan ook steeds meer zelf gaan doen. Dat biedt nieuwe kansen en uitdagingen. Aan de ene kant kun je veel nieuwe dingen uitproberen, aan de andere kant is het moeilijker om de klant aan je te binden.

Organisaties kunnen inspelen op de ontwikkelingen en investeren in een flexibele omgeving. Ze moeten dieper in de klantbehoefte duiken en meer waarde creëren. Dat betekent onder andere een switch maken van bezit naar gebruik en zo meer service bieden. Een andere mogelijkheid is slim gebruik maken van informatie en data.

Paul Iske is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen.

Gooi en Eemlander: Huizer familie leeft gasloos en gelukkig

Gepost 2018/11/26

Ingrid Zeegers haar woning is definitief van het gas af en volledig klimaatneutraal. Een bewuste keuze toen ze het huis in 2015 kocht met haar partner lees verder het artikel in de Gooi en Eemlander van 21 november 2018

Recordaantal nieuwe energiecooperaties gestart

Gepost 2018/11/24

Het aantal lokale energiecoöperaties dat duurzame energie opwekt, is dit jaar sterk gegroeid. In 2018 is er een toename van 20 procent tot 484. De provincies met de meeste energiecoöperaties zijn Noord-Holland en Gelderland. Dat blijkt uit onderzoek door de Stichting HIER Opgewekt. Zie jaarlijkse lokale energiemonitor.

Nieuwsbrief september 2018

Gepost 2018/09/29

Regionale training energiecoaches

Er is een regionale training voor energiecoaches gepland op donderdagavond 15-22-29 november van 19.00-22.00 uur. Trainer is Robert Tersmette van Hoom. 

Alle energiecoöperaties en energieinitiatieven in het Gooi kunnen mensen die energiecoach willen worden aanmelden. Heb je steun nodig bij het opzetten van je team of de werving laat het weten. Aanmelding voor de training via
info@energieverbonden.nl

 

Provinciale Subsidie voor
Energiecoöperaties en Energiecollectieven

Als je ingeschreven staat bij de KvK kun je uiterlijk  25 oktober 2018 17 uur voor maximaal twee projecten maximaal € 10.000 subsidie (budget 2018) aanvragen bij de Provincie Noord Holland. 
Vanaf 1 januari 2019 kun je weer opnieuw aanvragen. Je aanvraag voor 2019 dient uiterlijk 31 oktober 2019 om 17.00 uur binnen te zijn. Houd er rekening mee dat het beschikbare budget per jaar beperkt is. Dus eerder op kan zijn. 

Kennismaking met wethouders regio

Op 19 september 2018 was er een zeer informatieve kennismaking tussen de (nieuwe) wethouders vertegenwoordigt in de regio voor de energietransitie en de energiecoöperaties in het Gooi. 

Bijeenkomsten Energie Verbonden
We gaan uit van vier bijeenkomsten per jaar. De laatste bijeenkomst van dit jaar is gepland op
Dinsdagavond 30 oktober 2018 19.30-21.30 uur.

Interessante data

.  9 - 10 - 11 oktober Vakbeurs Energie
Brabanthallen Den Bosch

. Zaterdag 13 oktober 2018 10:00 tot 14:00 uur Duurzaamheidsbeurs ‘Blaricum natuurlijk duurzaam’ Het Vitus Kerklaan 10
. Donderdagmiddag 8 november 2018
ALV Coöperatie Hoom
. Donderdag 8 november 2018
Nationaal Warmtecongres 
Nijmegen (€ 49 voor energiecoöperaties)
. Vrijdag 23 november 2018 
Evenement Hier Opgewekt Spant Bussum
(€ 50 voor lokaal initiatief)

 

Energiecoöperaties Noord Holland
Volgende provinciale bijeenkomst is 21 november 19.30 uur in Haarlem. Agenda volgt.

Als het goed is heeft iedereen via de mail het verslag van de vorige bijeenkomst ontvangen. Laat het anders even weten. 

Als Energie Verbonden investeren we vooral in de regio. We worden wel lid van de provinciale vereniging en nodigen iedereen in de regio uit dit ook te doen, maar afgesproken is dat bij acties richting provincie het altijd lokaal/regionaal is tenzij provinciaal krachten bundelen nodig is. Dat stemmen we vooraf af. 

Energietransitie beoordeelt door de rekenkamer

Gepost 2018/09/14

In Binnenlands Bestuur reageert de rekenkamer op de energietransitie in Friesland. 

Leeuwarden piekt te vroeg bij energietransitie.

Hoe zonnepanelen het landschap veranderen

Gepost 2018/09/14

In Binnenlands Bestuur een artikel: Hoe zonnepanelen het landschap veranderen.

De energietransitie vereist forse groei van het aantal zonnepanelen. Het beleid is dat ze op daken en in stedelijk gebied komen. Maar vooral in het buitengebied schieten ze als  paddenstoelen uit de grond.

Het Nederlandse landschap kleurt de komende jaren zwart en blauw van de zonnepanelen. In Nederland is al zeker voor 2400 hectare vergunning afgegeven.

gebouwde-omgeving-maatregelen-van-invloed-op-gemeenten

Gepost 2018/09/12

Van de VNG: Op 10 juli hebben de voorzitters van de sectortafels de voorlopige resultaten gepresenteerd van maatregelen die moet leiden tot de CO2-reductie van 49%. Hieronder vindt u de voor gemeenten de meest relevante aanpassingen en hebben we aangegeven wat dit betekent voor gemeenten. Voor een volledig overzicht van alle maatregelen kunt u terecht op www.klimaatakkoord.nl.

https://vng.nl/gebouwde-omgeving-maatregelen-van-invloed-op-gemeenten

Praktijktraining energiecoaches

Gepost 2018/09/06

Maandag 3 september in twee huizen in Ankeveen en Kortenhoef praktijktraining gedaan met Robert Tersmette van Hoom.
En hoe doe je dat nu. Daadwerkelijk met mensen in gesprek over hun huis. Kijken naar de mogelijkheden voor muurisolatie. Is er een spouwmuur? Wat doe je met eerdere muurisolatie waar je eigenlijk niet zo tevreden over bent? Wat doe je met je dak? Isoleer je aan de binnenkant of aan de buitenkant? Hoe ziet de vloer eruit? Is de kruipruimte droog? Is de kruipruimte diep genoeg voor isolatie?
Hoe regel je de ventilatie in huis? Waar je isoleert moet je ook goed ventileren. Hoe doe je dat met mechanische ventilatie?
En hoever ga je met warmte. Als alles vernieuwd moet worden is het dan een goede stap om een (aard)warmtepomp te nemen? Het blijft nog een keuze die zich niet snel terugverdient. Dan doe je het dus uit idealisme.

19 september 2018 Platform Noord Holland

Gepost 2018/08/30

Graag nodigen we je uit op woensdag 19 september 2018 19.30 -22.00 uur voor een bijeenkomst van het platform van energiecoöperaties en energie-initiatieven in Noord-Holland.

Deze avond zijn we te gast bij Energie Verbonden in ’t Gooi.

Locatie is Broedplaats Gooise Meren te Bussum 
De Ruijterlaan 24 a/hoek Piet Heinlaan, ingang via schoolplein

Op loopafstand van Station Bussum Zuid.

 

Agenda voor deze avond:

 • Korte presentatie over de Regionale Energie Strategie Gooi en Vechtstreek en Energie Verbonden
 • Klimaatakkoord
 • Wijzigingen in de Postcode Roos Regeling
 • Uitwisseling concrete projectideeën voor subsidieaanvragen provincie NH 
  Zie bijgevoegd nogmaals de informatie van Pim van Herk over de subsidieregeling  duurzaamheidsinitiatieven voor energiebesparing bij woningen, opwekking van duurzame energie of opslag van energie.
 • Transformatie van platform (PEINH) naar andere entiteit

19 september 10-11 uur Regiooverleg met wethouders

Gepost 2018/08/30

Kennismaking Energie Verbonden en regio verband wethouders. Locatie regiokantoor Bussum

Oproep aanmelding praktijktraining energiecoaches

Gepost 2018/08/30

Maandag 3 september 2018 16-18 uur (Ankeveen) en 19.30-21.30 uur (Kortenhoef) praktijktraining voor energiecoaches die de training van Hoom (Robert Tersmette) hebben gevolgd. Geef je op via info@energieverbonden.nl 

Nieuwsbrief juli 2018

Gepost 2018/07/13

Noteer vast in je agenda
19 september 19.30-22.00 uur
Bijeenkomst platform van energiecoöperaties en energie-initiatieven in Noord-Holland, te gast bij Energie Verbonden. 
Locatie Broedplaats Gooise Meren, De Ruijterlaan
24 a/hoek Piet Heinlaan, ingang via schoolplein.

Doel van de avond is een uitwisseling van projectideeën voor subsidieaanvragen. Zie presentatie Pim van Herk, provincie NH over de subsidieregeling voor duurzaamheidsinitiatieven voor energiebesparing bij woningen, opwekking duurzame energie of opslag van energie.

Klimaatakkoord 10 juli 2018

Samen nieuwe duurzame energie opwekken.  Zie Energie Samen 
Groot winstpunt: 50 procent van alle nieuwe duurzame energie opwek op land wordt eigendom van de lokale omgeving. Het gaat om 'zeggenschap, eigenaarschap en participatie'. Met een centrale rol voor de coöperatie als middel. 
Samengevat onze belangrijkste punten.  
Teksten https://www.klimaatakkoord.nl

 

Energie Samen

Onlangs hebben een aantal koepelorganisaties (Ode, Rescoop, Hoom, Ecode, HierOpgewekt) zich verenigd in een landelijke brancheorganisatie. Zie http://energiesamen.nu/

Naast een schat aan kennis en ervaring die bij elkaar wordt gebracht, maakt deze samenwerking de positie van energiecoöperaties in de energietransitie steeds sterker.

 

Gooistroom of Gooise Energie

Idee van HilverZon, in samenwerking met OMenergie.  
Ambitie is een Gooise energieleverancier ten dienste van de Gooise energiecoöperaties en energie-initiatieven. 
Lokaal opgewekt door een netwerk van energiecooperaties verenigd in Gooise Energie of Gooistroom. 
Zie powerpoint voor een eerste impressie.

 

Informatie lokaal en regionaal

Tijdens de bijeenkomst van Energie Verbonden op maandagavond 9 juli 2018 zijn we in gesprek geweest over lokale en regionale behoefte aan en beschikbaarheid van informatie. Uit de ronde die we gemaakt hebben komt een diversiteit aan ideeën en wensen naar voren.
Zie brainstorm
Idee is om voorlopig lokaal de informatievoorziening zo helder mogelijk te maken. Vanuit het RET (regionaal transitieteam) komt er najaar een traject voor een energieloket.

 

Econobis

HilverZon en Energiecoöperatie Wijdemeren zijn gestart met Econobis, het nieuwe ICTsysteem voor energiecoöperaties en andere burger-energie-initiatieven. HilverZon was eerder al betrokken bij de ontwikkeling van het systeem. Zie voor informatie https://www.duurzameenergie.org/econobis

 

Training energiecoaches voor energiebesparing

Gepost 2018/06/22

 Van harte nodigen we je uit voor de training Energiecoaches. De training wordt gegeven door Robert Tersmette van Coöperatie Hoom.  Graag aanmelden via info@energieverbonden.nl

Energiecoaches voeren (op vrijwillige basis) gesprekken en helpen de particuliere woningeigenaar om de stap naar energiebesparing concreet te maken. Met behulp van de informatie uit de training kan de energiecoach samen met een bewoner verkennen welke maatregelen passend zijn. Zo heeft een bewoner meer inzicht in de te nemen maatregelen en is voorbereid op het aanvragen van offertes.

De training is praktijkgericht en omvat een bouwkundig deel (28 juni) en een installatietechnisch deel (5juli).  De energiecoach krijgt inzicht in energiebesparende maatregelen, de effecten daarvan, de wensen van bewoners en de praktische toepasbaarheid.

Bouwkundig (28 juni)

 • Algemeen: Het is jouw huis en ons klimaat. Wat kun je doen om bij te dragen aan een energiezuinigere wereld. En wanneer doe je wat? Wat zijn de vuistregels?
 • Waarom je eerst moet isoleren en je ventilatie op orde brengen. Het verschil tussen tocht en ventilatie.
 • Voorkom condens bij het aanbrengen van isolatie.
 • Warmteweerstand van materialen; wat is gangbaar en wat is wenselijk
 • Het matchen van maatregelen.
 • Welk type isolatie past het beste bij welke vloer, muur, kozijn of dak? En wat kost het?

Installatie (5 juli)

 • Welke energiebronnen zijn er en hoe krijg je de energie in je huis?
 • Wat kan individueel en wat kan collectief?
 • Toepassing van energie uit de biomassa, zon, wind, lucht en grondwater.
 • Wat is lagetemperatuurverwarming?
 • Basisprincipes van de werking van diverse installaties.
 • Basisprincipes en de kosten van opwekking en gebruik van energie.
 • Terugwinning van warmte uit de ventilatielucht en douchewater.

Praktijk

 • Schouwen van een woning in de praktijk.
 • Bespreken van de technische en budgettaire mogelijkheden.
 • Vergelijken of afstemmen met andere woningen in de buurt. 

Nieuwe subsidieregeling elektriciteit opwekken

Gepost 2018/06/22

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Behalve het stimuleren van zonne-energie, richt de regeling zich ook op andere energiebronnen zoals windenergie. De hoogte van de subsidie wordt na consultatie met de markt vastgesteld. 

lees verder