Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Partner in een regionaal energiedienstenbedrijf

Energie Verbonden kijkt uit naar een energiedienstenbedrijf waarin verschillende partners samen tot een afgestemde dienstverlening komen. Energie Verbonden ziet zichzelf als partner in dit regionale energiedienstenbedrijf voor het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad. Energie Verbonden faciliteert en monitort daarin de bewonersreis en zet een groot netwerk van energiecoaches in om bewoners te ondersteunen. Door de samenwerking van de energiecoöperaties en het investeren in ontwikkeling afgelopen twee jaar is Energie Verbonden voorbereid als partner in het energiedienstenbedrijf en door het bundelen van krachten ook in staat om de lokale energiecoöperaties die nog in opbouw zijn daarin mee te nemen.

Energie Verbonden gaat er van uit dat er andere partners zijn in het energiedienstenbedrijf die meer specialistisch advies geven of specialistische diensten leveren. De verschillende partners vormen samen een dienstverlenende omgeving rond het bewonersproces, terwijl de bewoner met de energiecoöperatie toch zijn eigen bewonersproces blijft sturen.