Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum
voor  lokale energietransitie
vanuit bewonersperspectief
Samenwerkingsverband energiecoöperaties in het Gooi

Partner in de regionale energiestrategie en de gebundelde dienstverlening in het Gooi

Energietransitie vanuit de wijk/het dorp

Aansluitend bij de Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek van 24 november 2017, die grond geeft aan de samenwerking tussen bewoner, netbeheerder, waterschap, gemeente en woningcorporatie, nemen wij nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid voor de lokale energietransitie vanuit gebruikersperspectief. Dat begint lokaal vanuit de wijken en dorpen met de lokale energiecoöperaties en eventuele andere lokale partners als motor. Deze organiseren wijk-dorp-straatacties voor energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking. Ambitie is om de aandacht voor de lokale energietransitie gemeenschappelijk te maken. Collectieve energieopwekking is er voor iedereen. Energiebesparing is met name gericht op particuliere woningeigenaren (inclusief VVE’s en bedrijven/organisaties). Voor huurwoningen organiseren de woningbouwcorporaties eigen acties-maatregelen. Afstemming daarmee vindt plaats via de regionale energiestrategie.  

Wijk-/dorpsaanpak

De energietransitie vanuit gebruikersperspectief wordt concreet door collectieve wijk- en dorpsacties voor energiebesparing, energiebewustzijn en energieopwekking. 

Ter voorbereiding wordt een data-analyse van de wijk/het dorp gemaakt. Met behulp van ambassadeurs in de wijken/dorpen worden netwerken gevormd, bijeenkomsten georganiseerd en de buurt gemobiliseerd.

 Zo veel mogelijk worden naast bewoners ook de scholen, winkels, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de buurt ingeschakeld. Voorbeelden worden zichtbaar gemaakt.

Collectieve acties worden gevolgd door een persoonlijke benadering van bewoners (individueel en in groepjes) in de buurt om de energietransitie daadwerkelijk concreet te maken. Hiervoor worden energiecoaches ingezet.

Vervolgens kunnen bewoners een energieadviseur inschakelen om tot een concreet gekwantificeerd advies te komen en/of offertes aanvragen. We bouwen regionaal aan een netwerk van onafhankelijke en betrouwbare energieadviseurs en van bedrijven. 

Regionaal willen we als samenwerkende energiecoöperaties een onafhankelijke kwaliteitstoetsing van de offertes en uitvoering van bedrijven. Dit wordt thans samen met Hoom ontwikkeld.

Data-analyse wijk/dorp

Wijk- en dorpsacties beginnen met een verkenning van de wijk/het dorp. Wanneer zijn de woningen gebouwd? Hoe is de infrastructuur onder de grond? Wat zijn eventuele plannen van de gemeente? Wat staan er voor woningen? Staan er veel dezelfde woningen of zijn ze verschillend? Wat kunnen bewoners zelf doen en wat vraagt een collectieve aanpak? Wat hebben woningeigenaren al gedaan aan energiebesparende maatregelen? Wat zijn de voorbeelden in de wijk/het dorp? Vanuit het RET (regionaal energietransitieteam) wordt de beschikbaarheid van gewenste data nader onderzocht. 

Individuele en collectieve oplossingen voor de gebruiker

Moeten we allemaal zelf een warmtepomp aanschaffen of zijn er ook collectieve oplossingen, bijvoorbeeld met de hele straat. Waar zetten we op in. Samen met bewoners uitvinden of iets individueel of collectief georganiseerd gaat worden. Zie ook warmtetransitie