Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum
voor  lokale energietransitie
vanuit bewonersperspectief
Samenwerkingsverband energiecoöperaties in het Gooi

Partner in de regionale energiestrategie en de gebundelde dienstverlening in het Gooi

Data-analyse wijk/dorp

Wijk- en dorpsacties beginnen met een verkenning van de wijk/het dorp. Wanneer zijn de woningen gebouwd? Hoe is de infrastructuur onder de grond? Wat zijn eventuele plannen van de gemeente? Wat staan er voor woningen? Staan er veel dezelfde woningen of zijn ze verschillend? Wat kunnen bewoners zelf doen en wat vraagt een collectieve aanpak? Wat hebben woningeigenaren al gedaan aan energiebesparende maatregelen? Wat zijn de voorbeelden in de wijk/het dorp? We verzamelen hulpmiddelen hiervoor zoals:

Pico (Geodan) 

PICO geeft informatie over energie in de bebouwde omgeving. Gebruik PICO om te onderzoeken waar je het meest effectief in de buurt energie kan besparen of alternatieve energie kan opwekken. Voor duurzame energieprojecten die werken. PICO is vrij en gratis te gebruiken.

Lokale energiemotor

Een kwantitatief beeld van de beweging van energiecoöperaties en andere lokale energie initiatieven. Dankzij de vele voorbeelden laat ze ook een goed beeld zien van het vele werk dat coöperaties doen op het gebied van zon, wind, besparing en de warmtetransitie.

Landelijke duurzame huizentour

Een site waar woningeigenaren hun voorbeelden op kunnen zetten, beschikbaar zijn voor vragen en meedoen aan een landelijke duurzame huizentour of thematour (bijv warmtepompen).