Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum
voor  lokale energietransitie
vanuit bewonersperspectief
Samenwerkingsverband energiecoöperaties in het Gooi

Partner in de regionale energiestrategie en de gebundelde dienstverlening in het Gooi

Warmtetransitie

Vooral de warmtetransitie heeft nog veel vraagtekens en vraagt om ontwikkeling. We onderscheiden verschillende opties om woningen te verwarmen, die allemaal voor een deel bijdragen aan de warmtetransitie. Het hangt ook van de omgeving af welke optie het beste past:

 • All electric
  voor goed geïsoleerde en geventileerde woningen. Vraagt duurzame opwek van stroom en verzwaring van het electriciteitsnet
 • Zonnewarmte
  Zonnecollectoren en een opslag voor warmte, bijvoorbeeld in de bodem. Ontwikkelen van opslagtechnieken voor warmte. 
 • Biobrandstof
  Houtpalletkachels. Waar komen de pallets vandaan. Is dat duurzaam. Verbranding van hout geeft uitstoot van fijnstof. 
 • Warmtenet
  Hoge temperaturen warmtenet en lage temperaturen warmtenet. 
  Alleen goed geïsoleerde woningen zijn geschikt voor lage temperatuurverwarming. 
  Meer goed geïsoleerde woningen op één warmtebron of opslagcapaciteit van de bodem.
  Alle warmte uit restwarmte en/of hernieuwbare bronnen. 
 • Futuregas
  Biogas of synthetisch gas door de aardgasleidingen. Eigen CV-ketel