Partner Regio G&V

Partner in de regio

Energie Verbonden is partner in de regio Gooi en Vechtstreek voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief.
Energie Verbonden participeert in het Regionaal Energietransitie Team (RET) en het Bestuurlijk Overleg Energietransitie Gooi en Vecht (BOEG). In het RET en BOEG zijn vertegenwoordigd de gemeenten, woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen, de energiecoöperaties, de netbeheerders, de omgevingsdienst, waterbedrijven, waternet.

Energiedienstenbedrijf

Energie Verbonden is partner in het Energiedienstenbedrijf G&V, dat in 2020 wordt opgezet. Concreet betekent dit dat we investeren in het Energiedienstenbedrijf vanuit de vraagzijde en de relatie met het Energiedienstenbedrijf dit jaar nader uit zullen uitwerken en opbouwen.