Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Energie Verbonden

Regionaal ontwikkelcentrum voor de lokale energietransitie vanuit gebruikersperspectief.

Ontstaan

Energie Verbonden is begin 2017 ontstaan uit een initiatief van de samenwerkende energiecoöperaties in het Gooi en Omstreken. Ambitie was om regionaal krachten te bundelen om de lokale energietransitie vanuit gebruikersperspectief te versterken. Sinds juni 2018 is de samenwerking formeel bekrachtigd met de oprichting van de stichting Energie Verbonden. 

Opbouw

Het samenwerkingsverband bestaat uit een diversiteit aan betrokkenen, lokale energiecoöperaties en energiecollectieven die per gemeente verschillend georganiseerd zijn. Om structuur aan te brengen hebben we per gemeente een contactpersoon gezocht en een netwerkend bestuur gevormd dat lokaal verbindt en regionaal versterkt. Een coördinator zorgt voor de dagelijkse organisatie van Energie Verbonden en verder zijn er contactpersonen voor  actuele thema's. 

Ondersteunende stichting 

Als juridische vorm hebben we gekozen voor een stichting, die faciliterend is aan de samenwerkende energiecoöperaties en energiecollectieven.  
Zie statuten

Bestuur Energie Verbonden

Bestuur van het regionaal ontwikkelcentrum bestaat uit zeven bestuursleden. Uit elke gemeente één met uitzondering van Weesp en met toevoeging van de adviseur RES. Bestuursleden zijn schakels. Zij investeren lokaal in de opbouw en samenwerking van energiecoöperaties en energiecollectieven in de eigen gemeente. Regionaal bundelen de bestuurders krachten en zetten ontwikkelingen in gang die de energietransitie ondersteunen en de positionering vanuit gebruikersperspectief versterken. Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden kunnen naast hun bestuurlijke rol ook andere (betaalde) rollen vervullen. 

Op 13 juni wordt het nieuwe bestuur van Energie Verbonden vastgesteld. Na inschrijving in de KvK bestaat het bestuur uit de volgende schakels per gemeente. Daarnaast zal de vertegenwoordiger RES NHZ aanwezig zijn bij bestuursoverleg. 

 

Liselotte Smorenburg

Laren

 Peter Uitendaal

Blaricum

Anne-Marie Poorthuis

Wijdemeren

Paul Roholl

Weesp (toehoorder)

Karin Rienstra

Huizen

Miel Janssen

Gooise Meren 

Pieter de Boer

Hilversum

Aernoud Olde

RES NHZ

 

 Coördinatie, ondersteuning en participatie RES en RET

 Terugblik 2018 en jaarplan 2019

In 2018 stonden de volgende doelen centraal:

  • In elke gemeente in het Gooi een initiatief tot oprichten van een energiecoöperatie
  • Versterken van de onderlinge samenhang tussen de energiecoöperaties in het Gooi
  • In beeld brengen van activiteiten, kennis en ervaring van energiecoöperaties in het Gooi (bijlage 1)
  • Opbouwen van een regionaal netwerk van lokale energiecoaches (voor bijscholing) en basistraining van energiecoaches
  • Kennis en deskundigheid uitwisselen tussen de verschillende energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi
  • Identiteit geven aan het gebruikersperspectief en als zodanig positie innemen in de regio
  • Regionaal participeren in de regionale energiestrategie ‘Samen op pad'

Plannen 2019 

Inspelend op de lokale ontwikkelingen positioneert iedere energiecoöperatie zich op eigen wijze in de eigen gemeente, neemt initiatieven en draagt bij aan het aanpakken van de vraagstukken die daar liggen op het gebied van de energietransitie. Vanuit Energie Verbonden als samenwerkingsverband wisselen we uit en versterken elkaar. Ambitie is om de energiecoöperatie als schakel naar bewoners steeds meer te positioneren, te benutten en waar nodig verder te versterken. Regionaal bundelen we krachten en maken we gebruik van elkaars deskundigheid en kennis.
 EnergieVerbonden_jaarverslag 2018 en_jaarplan 2019
Opdracht coördinatie Energie Verbonden 2019
Onderzoek gezamenlijk plan energiecooperaties G&V

Notitie rol en positie energiecoöperaties in de energietransitie G&V

Financiering energiecoachtraining en bijscholing 2019 

Energiecoaches werken vanuit de lokale energiecoöperaties in teams. De training en bijscholing organiseren we regionaal. We hebben de regio G&V een subsidie gevraagd voor de basistraining voor energiecoaches (training wordt gegeven door Hoom) en de bijscholing van het regionale netwerk van lokale energiecoaches (begeleider Erik de Lange). 
Zie opdrachtbevestiging

Pilot Energie in huis bijeenkomsten

Doel van dit project is om een werkwijze te ontwikkelen als vervolg op de energiecoachgesprekken. In bijeenkomsten leren deelnemers onder deskundige begeleiding om met andere bewoners alle facetten van energiebesparing in hun huis helder te krijgen, een planning te maken in de tijd, over drempels heen te stappen, offertes aan te vragen, offertes te toetsen en tot uitvoering te komen. Deze pilot wordt uitgevoerd door Erik de Lange (HilverZon) en Pieter Knijff (ECWijdemeren).  
Zie  vaststelling provincie NH