Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum
voor  lokale energietransitie
vanuit bewonersperspectief
Samenwerkingsverband energiecoöperaties in het Gooi

Partner in de regionale energiestrategie en de gebundelde dienstverlening in het Gooi

Energie Verbonden

Regionaal ontwikkelcentrum voor de lokale energietransitie vanuit bewonersperspectief.  
Samenwerkingsverband energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi.
Partner in de regionale energiestrategie (RES) en de gebundelde dienstverlening G&V

Ontstaan

Energie Verbonden is begin 2017 ontstaan uit een initiatief van de samenwerkende energiecoöperaties in het Gooi en Omstreken. Ambitie is regionaal krachten te bundelen om de lokale energietransitie vanuit bewonersperspectief (gebruikersperspectief) te versterken. Sinds 24 november 2017 is Energie Verbonden vertegenwoordigd in het RET en het Boeg. Sinds juni 2018 is de samenwerking formeel bekrachtigd met de oprichting van de stichting Energie Verbonden. Sinds december 2019 is Energie Verbonden officieel partner in de gebundelde dienstverlening G&V.

Uitgangspunten

Inspelend op de lokale ontwikkelingen positioneert iedere energiecoöperatie zich op eigen wijze in de eigen gemeente, neemt initiatieven en draagt bij aan het aanpakken van de vraagstukken die daar liggen op het gebied van de energietransitie. Vanuit Energie Verbonden als samenwerkingsverband wisselen we uit, versterken elkaar en werken toe naar een gezamenlijke positionering in de regio. Waar mogelijk maken we gebruik van elkaars deskundigheid en kennis (opbouwen pool).

Bestuur Energie Verbonden

Gooi en Vechtstreek kent per gemeente een diversiteit aan lokale energiecoöperaties en energiecollectieven. Om structuur aan te brengen hebben we per gemeente een contactpersoon gezocht en een netwerkend bestuur gevormd dat lokaal per gemeente de verschillende initiatieven verbindt en via de contactpersonen regionaal versterkt. Een coördinator zorgt voor de dagelijkse organisatie van Energie Verbonden en verder zijn er trekkers voor  actuele thema's of projecten. 

Als juridische vorm hebben we gekozen voor een stichting, die faciliterend is aan de samenwerkende energiecoöperaties en energiecollectieven en investeert in de gezamenlijke ontwikkeling daarvan.  Zie statuten

Bestuur van het regionaal ontwikkelcentrum bestaat uit acht bestuursleden. Uit elk van de zeven gemeente één en daarnaast onze adviseur RES NHZ. Bestuursleden zijn schakels. Zij investeren lokaal in de opbouw en samenwerking van energiecoöperaties en energiecollectieven in de eigen gemeente. We gaan er van uit dat de komende jaren in de energietransitie als actueel maatschappelijk thema veel nieuwe energie-initiatieven zullen ontstaan. Belangrijk om lokaal te investeren in afstemming en samenwerking ten dienste van de bewoners.

Regionaal bundelen de bestuurders krachten en zetten ontwikkelingen in gang die de energietransitie ondersteunen en de positionering vanuit bewonersperspectief versterken. 

Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden kunnen naast hun bestuurlijke rol wel andere (betaalde) rollen vervullen, zoals coördinatie, projectleiding. 

Bestuur van Energie Verbonden bestaat eind 2019 uit de volgende schakels per gemeente. Daarnaast participeren de vertegenwoordiger van Eemnes Energie en  de adviseur RES NHZ  in het bestuursoverleg. 

 

Liselotte Smorenburg

Laren

 Peter Uitendaal

Blaricum

Anne-Marie Poorthuis

Wijdemeren

Paul Roholl

Weesp

Gerrit van Oorschot

Huizen

Miel Janssen

Gooise Meren 

John Dietz

Hilversum

Peter van Drenth

Eemnes

Aernoud Olde

RES NHZ

 

Algemene coördinatie Energie Verbonden

 • Vertegenwoordigt Energie Verbonden in het RET en het BOEG
 • Vraagbaak voor lokale energiecoöperaties
 • Voorbereiden stukken
 • Voorbereiden bestuur

Coördinatie professionele ontwikkeling (vrijwillige) energiecoaches 

 • organiseren basistraining (en afstemmen met trainers en Hoom)
 • organiseren bijscholing (trainingen en kwartaalbijeenkomsten met sprekers en trainers)
 • ontwikkeling standaarden voor professionaliteit energiecoaches (handboek)
 • ontwikkelen en verzamelen materiaal voor energiecoaches
 • contact onderhouden met regiokantoor over locaties

RES adviseur

 • vertegenwoordigt Energie Verbonden als RES adviseur in het RET
 • vertegenwoordigt Energie Verbonden in de RES NHZ 
 • informeert het bestuur van Energie Verbonden over de ontwikkeling in de RES NHZ

Trekkers/contactpersonen per thema/project

 • Gooimolen (Aernoud Olde)
 • Technisch beheer collectieve zonneinstallaties (Wim Schaap)
 • Hoomdossier (Hanke Mauser)
 • Collectieve inkoopacties (Eric Paardekooper Overman)
 • Basisprocessen energiecoöperaties als partner vanuit de vraag in de regionaal gebundelde dienstverlening

Terugblik 2018/2019

In 2018/2019 stonden de volgende doelen centraal:

 • In elke gemeente in het Gooi minimaal een initiatief tot oprichten van een energiecoöperatie
 • Versterken van de onderlinge samenhang tussen de energiecoöperaties in het Gooi
 • Regionaal participeren in de regionale energiestrategie ‘Samen op pad'
 • Identiteit geven aan het bewonersperspectief (gebruikersperspectief) en als zodanig positie innemen in de regio
 • Onderzoeken rol en positie energiecoöperaties in de regio G&V 
  Notitie rol en positie energiecoöperaties in de energietransitie G&V
 • In beeld brengen van activiteiten, kennis en ervaring van energiecoöperaties in het Gooi
  (
  zie overzicht 2018)
 • Kennis en deskundigheid uitwisselen tussen de verschillende energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi
 • Opbouwen van een regionaal netwerk van lokale energiecoaches, bijscholing en basistraining van energiecoaches
 • Pilot EnergieThuisBijeenkomsten voor bewoners die na een energiecoachgesprek vervolgstappen willen nemen (Zie  vaststelling provincie NH). In bijeenkomsten leren deelnemers onder deskundige begeleiding om met andere bewoners alle facetten van energiebesparing in hun huis helder te krijgen, een planning te maken in de tijd, over drempels heen te stappen, offertes aan te vragen, offertes te toetsen en tot uitvoering te komen. Deze pilot is uitgevoerd door Erik de Lange (HilverZon) en Pieter Knijff/Ulrike de Jong (ECWijdemeren).  Zie onder andere de informatiebladen en de webinars

Energie Verbonden jaarverslag 2018 en jaarplan 2019
Opdracht coördinatie Energie Verbonden 2019
Onderzoek gezamenlijk plan energiecoöperaties G&V
Opdrachtbevestiging training en bijscholing energiecoaches