Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Energie Verbonden

Regionaal ontwikkelcentrum voor de lokale energietransitie vanuit gebruikersperspectief.

Ontstaan

Energie Verbonden is begin 2017 ontstaan uit een initiatief van de samenwerkende energiecoöperaties in het Gooi en Omstreken. Ambitie was om regionaal krachten te bundelen om de lokale energietransitie vanuit gebruikersperspectief te versterken. Sinds juni 2018 is de samenwerking formeel bekrachtigd met de oprichting van de stichting Energie Verbonden. 

Opbouw

Het samenwerkingsverband bestaat uit een diversiteit aan betrokkenen, lokale energiecoöperaties en energiecollectieven die per gemeente verschillend georganiseerd zijn. Om structuur aan te brengen hebben we per gemeente een contactpersoon gezocht en een netwerkend bestuur gevormd dat lokaal verbindt en regionaal versterkt. Een coördinator zorgt voor de dagelijkse organisatie van Energie Verbonden en verder zijn er contactpersonen voor  actuele thema's. 

Ondersteunende stichting 

Als juridische vorm hebben we gekozen voor een stichting, die faciliterend is aan de samenwerkende energiecoöperaties en energiecollectieven.  
Zie Statuten

Bestuur

Bestuur van het regionaal ontwikkelcentrum bestaat uit zes bestuursleden. Uit elke gemeente één (behalve Weesp). Bestuursleden zijn schakels. Zij investeren lokaal in de opbouw en samenwerking van energiecoöperaties en energiecollectieven in de eigen gemeente. Regionaal bundelen de bestuurders krachten en zetten ontwikkelingen in gang die de energietransitie ondersteunen en de positionering vanuit gebruikersperspectief versterken. Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden kunnen naast hun bestuurlijke rol ook andere (betaalde) rollen vervullen. 

 

 Karin Rienstra

Huizen

Jan Portengen

Gooise Meren

 Peter Uitendaal

Blaricum

Liselotte Smorenburg

Laren

Aernoud Olde

Hilversum

Anne-Marie Poorthuis

Wijdemeren


Coördinatie, ondersteuning en participatie

  • De dagelijkse coördinatie van Energie Verbonden wordt gedaan door Anne-Marie Poorthuis.
  • Aernoud Olde en Anne-Marie Poorthuis participeren namens de samenwerkende energiecoöperaties en energiecollectieven in het Regionaal EnergietransitieTeam (RET). 
  • En verder zijn er steeds actuele thema’s waar we mee aan de slag gaan en waar weer anderen uit het samenwerkingsverband bij betrokken zijn en als contactpersoon functioneren.