Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Gebruikersperspectief

  • Begint bij iedereen die lokaal als gebruiker betrokken is bij de energietransitie.
  • Het gebruikersperspectief wordt duidelijk door consequent te vertrekken vanuit de lokale kernen (wijken of dorpen).
  • Gebruikers zijn dan niet alleen bewoners, maar ook ondernemers, scholen, maatschappelijke organisaties en overheid, die samen lokaal opbouwen.
  • Het gaat erom gebruikers daadwerkelijk partij laten zijn.

 Wil je dat bewoners de energietransitie dragen?

  • Nodig ze dan uit als partner en niet als klant
  • Stuur vanuit de wijk en niet vanuit bedrijf, ook al is dat nog zo deskundig
  • Legitimeer je bijdrage vanuit gebruikersperspectief

Regionaal

  • Lokaal afstemmen en regionaal samenwerken ten dienste van de gebruiker 
  • Gebruikersperspectief duidelijk positioneren en  zorgen dat alles wat we doen wordt gelegitimeerd vanuit gebruikersperspectief.
  • Krachten bundelen en met elkaar regionaal concepten ontwikkelen en netwerken vormen die investeren in kwaliteit, beschikbaarheid en ontwikkeling.