Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum
voor  lokale energietransitie
vanuit bewonersperspectief
Samenwerkingsverband energiecoöperaties in het Gooi

Partner in de regionale energiestrategie en de gebundelde dienstverlening in het Gooi

Bewonersperspectief

  • Begint bij iedereen die lokaal als bewoner/gebruiker betrokken is bij de energietransitie.
  • Het bewonersperspectief wordt duidelijk door consequent te vertrekken vanuit de lokale kernen (wijken of dorpen).
  • Bij het bewonersperspectief zijn ook ondernemers, scholen, maatschappelijke organisaties en overheid betrokken.
  • Het gaat erom bewoners daadwerkelijk partij laten zijn in de regio.

 Wil je dat bewoners de energietransitie dragen?

  • Nodig ze dan uit als partner en niet als klant
  • Stuur vanuit de wijk en niet vanuit bedrijf, ook al is dat nog zo deskundig
  • Legitimeer je bijdrage vanuit bewonersperspectief

Regionaal

  • Lokaal afstemmen en regionaal samenwerken ten dienste van de bewoner 
  • Bewonersperspectief duidelijk positioneren en  zorgen dat alles wat we doen wordt gelegitimeerd vanuit bewonersperspectief.
  • Bewoners bundelen krachten via energiecoöperaties die met elkaar regionaal concepten ontwikkelen en netwerken vormen die investeren in kwaliteit, beschikbaarheid en ontwikkeling van datgene wat bewoners nodig hebben voor de energietransitie.