Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Landelijke samenwerking

Het regionaal ontwikkelcentrum werkt intensief samen met landelijke partijen die coöperaties ondersteunen bij de energietransitie. 

Energie Samen

Onlangs hebben een aantal koepelorganisaties (Ode, Rescoop, Hoom, Ecode, HierOpgewekt) zich verenigd in een landelijke brancheorganisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ode

Een netwerk van burgers, bedrijven en instellingen die hun energiehuishouding in eigen hand nemen. Er komen steeds meer lokale en decentrale duurzame energie-initiatieven bij. De waarde van de initiatieven is groot. De overgang naar een duurzame energiehuishouding kan niet zonder. Met z’n allen is er een enorme drive om de energievoorziening anders aan te pakken: duurzamer, leuker, goedkoper.

Samen maakt het de duurzame energie in Nederland groot! Grote belangenvereniging van duurzame energieproducenten en -consumenten in Nederland. Vertegenwoordigt tienduizenden mensen. Een onafhankelijke vereniging die opkomt voor de duurzame energiebelangen van leden. Dit zijn zowel individuele leden als mensen die lid zijn van één of meer van de deelnemende regionale verenigingen en coöperaties.

Rescoop

 Zon, wind en waterkracht… Duurzame energie heeft de toekomst. Zeker als de opwekking lokaal gebeurt en als de omwonenden en gebruikers – burgers en bedrijven – er direct plezier van hebben. REScoopNL is een coöperatie van duurzame energiecoöperaties die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten.

Econobis

ICT systeem. Wordt een slagvaardig systeem voor informatieverwerking en administratie ten behoeve van energiecoöperaties in Nederland. Niet alleen voor energiecoöperaties die groeien, maar juist ook voor startende initiatieven. Want door vanaf dag 1 de backoffice op orde te hebben, kan beter worden gefocust op versnelling en van de transitie naar duurzame energie.

Coöperatie Hoom

Het vliegwiel voor lokale coöperaties. Coöperatie Hoom is een landelijke coöperatie die lokale energie coöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal. 

Hier Opgewekt en Hier verwarmt

Kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven

Omons

Een keuzetool om met groepen bewoners keuzes maken voor een nieuwe, duurzame energievoorziening. Deze keuzetool gaan we testen. Zie https://omons.nl/

De keuzetool is een toegankelijke en eenvoudig te gebruiken app die voor alle bewoners in de buurt beschikbaar wordt gemaakt. Je hoeft alleen je woninggegevens in te voeren en je kunt vervolgens direct aan de slag. Kijk welke maatregelen bij jou passen en vergelijk dit met je buren. Elke keuze wordt direct doorgerekend en de effecten voor jouzelf en de hele buurt zijn direct zichtbaar.