Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Verzameling lokale werkwijzen en activiteiten

Via de link een schema met een regionale verzameling van lokale werkwijzen en activiteiten.  Het gaat om het leggen van relaties met en vanuit bewoners. Dit schema wordt steeds weer aangevuld en aangepast. Uitgangspunt is de energiecoöperatie als schakel naar bewoners in de energietransitie. Zie ook het overzicht hieronder. 

 • Energietransitie in beeld
  Lokaal identiteit geven aan de energietransitie als gemeenschappelijk thema
 • Coöperatief energieloket
  Toegankelijk maken informatie voor iedere bewoner, putten uit lokale, regionale en landelijke bronnen.
 • Infobijeenkomsten per wijk/dorp
  Geven van informatie, stimuleren betrokkenheid en gesprek op gang brengen. 
 • Voorbeeldhuizen en voorlopers
  Van het gas af, Nul op de meter, Energiezuinig, Warmteoplossingen
 • Energiecoachgesprekken bij bewoners thuis
  Voor bewoners die de mogelijkheden voor energiebesparing aan de eigen woning willen verhelderen.
 • EnergieThuisBijeenkomsten
  Voor bewoners die al een energiecoachgesprek hebben gehad en bezig zijn met het opzetten en uitvoeren van hun energiebesparingsplan
 • Straatgesprekken (Wijdemeren), Straatcoaches (St Hilv. Meent), Energie-ambassadeurs (HilverZon), Energy party’s (concept Den Haag via HET)
 • Relaties bewoners via andere domeinen
  Zoals sociaal domein en onderwijs 
 • Participeren als partner in de wijkaanpak
 • Bedrijven in beeld voor bewoners

  Inzicht in betrouwbaarheid en duurzame aanbod van bedrijven waar bewoners offertes kunnen aanvragen en werk laten uitvoeren
 • Gebouwgebonden financiering (pilot HET)
 • Collectieve energieopwekking

 • En samenwerking met groene energieleverancier
 • Warmtetransitie

 • Scholen verduurzamen
 • VVE’s verduurzamen 

 • Mobiliteit