Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum
voor  lokale energietransitie
vanuit bewonersperspectief
Samenwerkingsverband energiecoöperaties in het Gooi

Partner in de regionale energiestrategie en de gebundelde dienstverlening in het Gooi

Participeren Regionale Energiestrategie

Energie Verbonden participeert  in de (deel)RESG&V en via de coördinator in het regionaal energietransitieteam (RET). In het RET zijn vertegenwoordigd de gemeenten, woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen, de energiecoöperaties, de netbeheerders, de omgevingsdienst, waterbedrijven, waterschap.


De ambitie van de Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek is een energieneutrale regio. Alle in de regio benodigde energie wordt dan duurzaam opgewekt. Het is de stip op de horizon in eerste instantie gericht op de gebouwde omgeving. Een enorme en complexe opgave: het betekent dat de gehele gebouwde omgeving inclusief ondergrond moet worden getransformeerd. Het gaat om duizenden woningen per jaar.  

Voor gemeenten is de lokale energietransitie een belangrijk speerpunt in de samenwerking aan een duurzame samenleving. Zie notitie samen op pad

Begin 2019 komt er door het hele land een RES-structuur. Wij vallen onder NoordHollandZuid. Zie presentatie programmamanager RES NHZ