Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum
voor  lokale energietransitie
vanuit bewonersperspectief
Samenwerkingsverband energiecoöperaties in het Gooi

Partner in de regionale energiestrategie en de gebundelde dienstverlening in het Gooi

Provinciale Subsidie
voor Energiecoöperaties en Energiecollectieven

Als je ingeschreven staat bij de KvK als energiecoöperatie of energie-initiatief kun je jaarrlijks voor maximaal twee projecten maximaal € 10.000 subsidie per project aanvragen bij de Provincie Noord Holland. Een mooie impuls om de energietransitie en de energiecoöperatie een stap verder te brengen. 
Houd er rekening mee dat het beschikbare budget per jaar beperkt is. Dus eerder op kan zijn.