Regionale Energie Strategie (RES)

In de Regionale Energie Strategie onderscheiden we vanuit bewonersperspectief drie belangrijke onderwerpen. De 50% lokaal eigendom. De participatie in de zoekgebieden voor energieopwekking in G&V. En de investering in grote daken. Onderdeel daarvan is de collectieve energieopwekking die we als energiecoöperaties samen verder ontwikkelen. 

Gooi en Vechtstreek valt onder de RES NHZ. 
Aernoud Olde vertegenwoordigt de energiecoöperaties in de RES NHZ. Uitgebreide informatie over de RES NHZ vind je op de website https://energieregionhz.nl/