Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Afstemming regionale aanbieders/bedrijven

Het regionaal ontwikkelcentrum vanuit gebruikersperspectief werkt onafhankelijk van de bedrijven in de regio. Uiteraard werken we wel aan goede samenwerking en afstemming. Daarom bouwen we lokaal en regionaal aan netwerken van bedrijven om mee samen te werken. Ook bedrijven staan voor de consequenties van de energietransitie en moeten als bedrijven en branches investeren in de kennis en kunde die daarvoor nodig is. Net als veel bewoners moeten veel bedrijven die slag nog maken. Enkele aandachtspunten en thema's die van belang zijn: 

Kwaliteitstoetsing
Vanuit gebruikersperspectief hebben we behoefte aan een onafhankelijke, zorgvuldige kwaliteitstoetsing van zowel offertes als uitvoering. Dit willen we niet laten uitmonden in een selectie en sturing vanuit bedrijven. 

Samenwerking bedrijven
Behoefte aan samenwerking met netwerken van lokale en regionale bedrijven en schakels om mee af te stemmen.

Collectieve inkoop
Wat doen we als een straat, wijk of dorp gezamenlijk panelen, isolatie of warmtepompen wil inkopen? 

Duurzame leveranciers
Wat zijn duurzame leveranciers? Wat zijn de criteria? Hoe gaan we daarmee om? 

Opleiden ZZP
Chiel van Eendenburg, Hilversumse Meent, heeft het initiatief genomen om samen met de Rabobank, opleiders, Hoom en de energiecoöperaties een opleiding voor ZZP te ontwikkelen en in te zetten in de Hilversumse Meent.