Energie Verbonden

Samenwerkingsverband energiecoöperaties Gooi en Vecht 

Als lokale energiecoöperaties dragen we zorg voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief in onze gemeente. Onze basis is lokaal. 

Regionaal in Energie Verbonden bundelen we waar nodig onze krachten om lokaal te versterken en te investeren in ontwikkeling, professionalisering en partnerschap.
Voorbeelden zijn scholing van energiecoachesuitwisseling van lokale werkwijzencollectieve inkoopacties zonnepanelen en isolatie en warmtetransitie.

Samenwerking regio G&V

Daarnaast bundelen we krachten om regionaal samen te werken met andere partijen in de regio
 

Partner in het Energiedienstenbedrijf
De samenwerkende gemeenten in G&V hebben besloten om een Energiedienstenbedrijf op te zetten. Energie Verbonden is partner in het Energiedienstenbedrijf vanuit bewoners-perspectief. Dit betekent dat wij deelnemen vanuit de vraagkant en daarin zullen investeren. 

Regionale Energie Strategie (RES)
In de RES onderscheiden we vanuit bewonersperspectief drie belangrijke onderwerpen. De 50% lokaal eigendom. De participatie in de zoekgebieden voor energieopwekking in G&V. En de investering in grote daken. Onderdeel daarvan is de collectieve energieopwekking die we als energiecoöperaties samen verder ontwikkelen. 

Partner in het RET en BOEG.
Energie Verbonden participeert als partner in het RET en BOEG. RET is het regionaal energietransitieteam. BOEG is het bestuurlijk overleg energietransitie G&V.