Energie Verbonden

Samenwerkingsverband van energiecoöperaties in ’t Gooi

Voor ontwikkeling, professionalisering en partnerschap
Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van energiecoöperaties in ’t Gooi eo. Als lokale energiecoöperaties dragen we zorg voor de energietransitie in onze gemeente vanuit bewonersperspectief. Regionaal bundelen we waar nodig onze krachten en investeren in ontwikkeling, professionalisering en partnerschap. Energie Verbonden organiseert alleen regionaal wat lokaal versterkt.

De vier pijlers energiecoöperaties

Energie Verbonden vertegenwoordigt in de regio het bewonersperspectief en gaat uit van de vier pijlers: energiebewustzijn, energiebesparing, energieopwekking en de warmtetransitie. 

 

De lokale energiecoöperaties werken in elke gemeente aan deze vier pijlers. Soms wordt dit gedaan door meerdere energiecoöperaties binnen een gemeente, die zelf kiezen  aan welke pijler zij werken. Lokale coöperaties binnen één gemeente stemmen onderling af en zitten samen via één vertegenwoordiger in Energie Verbonden.

Lokale energiecoöperaties

Essentie van de lokale energiecoöperaties is dat wij werken door en voor bewoners. Enerzijds bundelen energiecoöperaties de lokale initiatiefkracht, kennis, deskundigheid en inzet van bewoners op het gebied van de energietransitie. Anderzijds is de ambitie om medebewoners mee te nemen in de energietransitie door ze bewust te maken (gesprekken en informeren), de mogelijkheden voor verduurzamen van de eigen woning te onderzoeken (adviseren, faciliteren plannen), maatregelen te nemen (acties) en voor te bereiden op aardgasvrij (transitie). Dit geeft een diversiteit aan activiteiten, die zich steeds meer uitkristalliseren, maar ook de creativiteit blijven vragen van de lokale energiecoöperaties om nieuwe bewonersrelaties te leggen en bewoners mee te nemen in de energietransitie.

Ondersteuning

Ondersteuning krijgt Energie Verbonden voor
Scholing: via gemeenten en lokale energiecoöperaties
Collectieve inkoop: Energie Samen NL (participatiecoalitie) en de provincie Noordholland.  

Partner in de regio G&V

Partner in het RET en Ster
Energie Verbonden participeert als partner in het RET en STER. RET is het Regionaal EnergietransitieTeam, daarin zijn vertegenwoordigd: gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, omgevingsdienst, Waternet, PWN, Vitens, Liander, huurderverenigingen
STER is het bestuurlijk overleg energietransitie G&V met dezelfde partners behalve gemeenten. 

Regionale Energie Strategie (RES)
In de RES onderscheiden we vanuit bewonersperspectief drie belangrijke onderwerpen. De 50% lokaal eigendom. De participatie in de zoekgebieden voor energieopwekking in G&V. En de investering in grote daken. Onderdeel daarvan is de collectieve energieopwekking die we als energiecoöperaties samen verder ontwikkelen.

Transitievisie warmte
De gemeenten in het Gooi zijn bezig met het opstellen van de transitievisie warmte. Verschillende energiecoöperaties hebben warmteinitiatieven genomen en samen met de gemeente een aanvraag gedaan voor het programma aardgasvrije wijken (PAW). Deze projecten zijn mooie casussen voor het ontwikkelen van de transitievisie warmte in de verschillende gemeenten.

Landelijk en provinciaal

Energie Verbonden maakt deel uit van landelijke en provinciale samenwerkingsverbanden van energiecoöperaties