Energie-opwekking

De energiecoöperaties in het Gooi werken aan lokale dekking van nieuwe (groene) energie. Zij investeren in het beschikbaar krijgen van grote daken en parkeerplaatsen voor energieopwekking, organiseren coöperatieve energieopwekking, zijn partner in de RES en maken deel uit van de participatiecoalitie. 

Zonneweide Anna's Hoeve
De Fuik Kortenhoef
Vituscollege Bussum

Grote daken

Uitdaging is om eigenaren van grote daken, mede geïnspireerd door het klimaatakkoord dat uitgaat van 50% lokaal eigendom, mee te nemen in de RESopgave. We hopen dat het vanzelfsprekend kan worden dat dakeigenaren hun daken beschikbaar stellen voor energieopwekking en waarde hechten aan de maatschappelijke winst die dat geeft.

Het gaat om het in beeld brengen van de locaties, het contact maken en betrekken van dakeigenaren, het uitvoeren van diverse soorten dakprojecten, het betrekken van de wijken en bedrijven bij collectieve energieopwek, de mogelijkheden voor lokale opslag, het samenwerken met netbeheerders en andere partners en de optie voor een lokaal of regionaal energiebedrijf. 

Het realiseren van collectieve energievoorzieningen op grote daken geeft financieringsvragen. Wie gaan gebruik maken van de energievoorziening van het betreffende dak? Zijn dat bewoners, bedrijven, gemeente of een combinatie daarvan? En wat betekent dat voor de dakeigenaar? Vanuit de overheid zijn er verschillende subsidieregelingen zoals postcoderoos, SCE en SDE++ om de overschakeling naar groene lokale energie mogelijk te maken. Daadwerkelijk tot een goede overeenkomst komen waar alle partijen zich in kunnen vinden, blijft bij elk dak weer een puzzel. 

Dakeigenaren motiveren en obstakels verhelpen. We kijken naar verschillende mogelijkheden om de energieopwekking lokaal productief te maken en in te passen in de omgeving. Mogelijkheden voor opslag komen steeds meer in beeld. Grote daken en overdekte parkeerplaatsen kunnen daarmee een energievoorziening worden voor een wijk, voor bedrijven, bedrijventerreinen en ook voor de gemeente zelf.

Parkeerplaatsen

Energiecoöperaties onderzoeken de mogelijkheden om parkeerplaatsen te overkappen voor het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van laadpalen en energievoorzieningen voor de buurt. 

Coöperatieve energieopwekking

Als bewoner of bedrijf participeren in coöperatieve energieopwekking is een aantrekkelijke investering in duurzaamheid en in de eigen portemonnee. Sinds april 2021 is er een nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) waarbij we subsidie krijgen voor CO2 reductie. Als bewoner wordt van harte uitgenodigd om mee te doen met de lokale  participatiemogelijkheden in coöperatieve opwekking, ook als je zelf al zonnepanelen hebt.

Postcoderoosprojecten met korting energiebelasting (oude regeling)

Energiecoöperaties organiseren van oudsher postcoderoos-projecten. Op veel gemeentedaken in het Gooi zijn tussen 2016 en 2020 postcoderoosprojecten gerealiseerd waarin bewoners participeren die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen plaatsen.  Participanten ontvangen via deze regeling gedurende 15 jaar een korting op de energiebelasting.

Samenwerking netbeheerder

Aangezien lokale opwek consequenties heeft voor het net wordt nauw samengewerkt met de netbeheerder. Voor de regio is dat Liander met uitzondering van Loosdrecht en Eemnes. Netbeheerder van Loosdrecht is Stedin. Mogelijkheden om meer flexibiliteit op het net te bieden, door lokale opslag worden mede onderzocht om het net enigszins te ontlasten en kosten te verlagen. De netbeheerders ondersteunen dat.

Energieinkoop – Lokale dekking

Tenslotte werken we via het grote-dakenplan toe naar een lokale dekking van de energieopwekking. De energiecoöperaties zijn de uitdaging aangegaan om tot een goede lokale dekking te komen van 20% van de energie-inkoop van de gemeente. Van de opbrengst kunnen weer lokale projecten worden gefinancierd. Uitgangspunt (klimaatakkoord) is minimaal 50% lokaal eigendom.