Energie-educatie

Kompas Op Groen is een voorlichtings- en educatieprogramma van Energie Verbonden. Doel is energiebewustzijn en gedragsverandering. Kompas op Groen bestaat uit een tentoonstelling en een onderwijsprogramma.

De tentoonstelling bestaat uit 8 kleurrijke panelen en gaat over de energievoorziening en energietransitie in het Gooi en de Vechtstreek van vroeger tot nu. Volwassenen volgen de bovenste helft van de expositie met (historische)foto’s, tips, informatie en verhalen van inwoners. Kinderen volgen de onderste helft van de expositie aan de hand van een verhaal waar 2 personages de hoofdrol spelen.

Het onderwijsprogramma:

  • Voor basisscholen is er een lesprogramma bij de tentoonstelling voor de groepen 5 t/m 7 van de basisschool.
  • Voor het voortgezet onderwijs zijn er lesmodules (inhoudelijk en creatief) waarin leerlingen experimenteren met energiebesparing en opgeleid worden tot Energiecoach Junior.

Energiecoaches van de lokale energiecoöperaties begeleiden de onderwijsprogramma’s.

Scholen kunnen zich aanmelden voor het onderwijsprogramma via https://www.omgevingseducatie.nl/aanbod/5822/kompas-op-groen

Kompas op Groen op Gooi TV
Zie vanaf 3.20 – 4.50