Energie-opwekking

De energiecoöperaties in het Gooi werken aan lokale dekking van nieuwe (groene) energie. Zij investeren in het beschikbaar krijgen van grote daken en parkeerplaatsen voor energieopwekking en postcoderoosprojecten. Daarnaast zijn de energiecoöperaties partner in de zoekgebieden in het kader van de RES en dragen bij aan de participatiecoalitie.

Zonneweide Anna's Hoeve
De Fuik Kortenhoef
Vituscollege Bussum

Grote daken

Uitdaging is om eigenaren van grote daken, mede geïnspireerd door het klimaatakkoord dat uitgaat van 50% lokaal eigendom, mee te nemen in de RESopgave. We hopen dat het vanzelfsprekend kan worden dat dakeigenaren hun daken beschikbaar stellen voor energieopwekking en waarde hechten aan de maatschappelijke winst die dat geeft.

Het gaat om het in beeld brengen van de locaties, het contact maken en betrekken van dakeigenaren, het uitvoeren van diverse soorten dakprojecten, het betrekken van de wijken en bedrijven bij collectieve energieopwek, de mogelijkheden voor lokale opslag, het samenwerken met netbeheerders en andere partners en de optie voor een lokaal of regionaal energiebedrijf. 

Het realiseren van collectieve energievoorzieningen op grote daken geeft financieringsvragen. Wie gaan gebruik maken van de energievoorziening van het betreffende dak? Zijn dat bewoners, bedrijven, gemeente of een combinatie daarvan? En wat betekent dat voor de dakeigenaar? Vanuit de overheid zijn er verschillende subsidieregelingen zoals postcoderoos en SDE++ om de overschakeling naar groene lokale energie mogelijk te maken, maar daadwerkelijk tot een goede overeenkomst komen waar alle partijen zich in kunnen vinden, blijft bij elk dak weer een puzzel. 

Dakeigenaren motiveren en obstakels verhelpen. We kijken naar verschillende mogelijkheden om de energieopwekking lokaal productief te maken en in te passen in de omgeving. Mogelijkheden voor opslag komen steeds meer in beeld. Grote daken en overdekte parkeerplaatsen kunnen daarmee een energievoorziening worden voor een wijk, voor bedrijven, bedrijventerreinen en ook voor de gemeente zelf.

Parkeerplaatsen

Energiecoöperaties onderzoeken de mogelijkheden om parkeerplaatsen te overkappen voor het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van laadpalen en energievoorzieningen voor de buurt. 

Postcoderoosprojecten

Energiecoöperaties organiseren van oudsher al postcoderoosprojecten. Onder andere veel op gemeentedaken in het Gooi zijn postcoderoosprojecten gerealiseerd waarin bewoners participeren die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen plaatsen.  

Tot april 2021 voorzien de postcoderoosprojecten voor participanten in een korting op de energiebelasting. 

Vanaf april 2021 is er een nieuwe regeling en ontvangen participanten via de energiecoöperatie een bijdrage via de SDE++regeling. 

Samenwerking netbeheerder

Aangezien lokale opwek consequenties heeft voor het net wordt nauw samengewerkt met de netbeheerder. Voor de regio is dat Liander met uitzondering van Loosdrecht. Netbeheerder van Loosdrecht is Stedin. Mogelijkheden om meer flexibiliteit op het net te bieden, door lokale opslag worden mede onderzocht om het net enigszins te ontlasten en kosten te verlagen. De netbeheerders ondersteunen dat.

Energieinkoop – Lokale dekking

Tenslotte werken we via het grote-dakenplan toe naar een lokale dekking van de energieopwekking. Concreet worden op dit moment al stappen gezet met betrekking tot de energie-inkoop van de gemeente. De energiecoöperaties zijn de uitdaging aangegaan om tot een goede lokale dekking te komen van deze energie-inkoop. Van de opbrengst kunnen weer lokale projecten voor de energietransitie worden gefinancierd.